Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

Ἡ ἔνταση στήν προσευχή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου«Πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τόν βίον αὐτῆς»1. Αὐτή ἡ μακαρία χήρα ἡ πτωχοτάτη, ἔβαλε περισσότερο ἀπό ὅλους ἐλεημοσύνη εἰς τό ταμεῖον τοῦ ναοῦ, τό γαζοφυλάκιον, προσφέροντας στόν Θεό ὅλη της τήν περιουσία. Ὅπως εὐφυῶς ἔχει λεχθεῖ, στήν ἐλεημοσύνη τό μέγεθός της κρίνεται ὄχι ἀπό τά πόσα δίνει κανείς, ἀλλά ἀπό πόσα τοῦ μένουν, ἀφοῦ θά κάνει τήν ἐλεημοσύνη. Αὐτή ἡ χήρα, λοιπόν, ἔδωσε περισσότερο ἀπό ὅλους, γιατί δέν τῆς ἔμεινε τίποτε. Ἔδωσε ὅλο της τόν βίο, ὅλη της τήν περιουσία. Ὁ Θεός θέλει νά δώσουμε ὅλη μας τήν ψυχή, ὅλη μας τήν καρδιά, ὅλη μας τήν ἰσχύ, ὅλη μας τήν δύναμη σέ Αὐτόν, ἔτσι ὥστε νά καταξιωθοῦμε καί νά ἁγιαστοῦμε ὁλοτελῶς, καί ψυχικά καί σωματικά. Καί ἔτσι νά εὐαρεστήσουμε ἐνώπιόν Του καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσφέρει κάτι στόν Θεό, θά πρέπει νά μήν τοῦ μένει τίποτα. Ὅταν κάνει προσευχή, θά πρέπει νά τήν κάνει μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς του, μέ ὅλη τήν καρδιά του, μέ ὅλη τήν ἰσχύ του.

Γι' αὐτό, ὅπως ἔλεγε καί ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «στήν προσευχή σημασία ἔχει ἡ ἔνταση∙ ὄχι ἡ χρονική διάρκεια ἀλλά ἡ ἔνταση. Νά προσεύχεσθε», ἔλεγε ὁ Ὅσιος, «ἔστω καί πέντε λεπτά, ἀλλά δοσμένα στόν Θεό μέ ἀγάπη καί λαχτάρα. Μπορεῖ ἕνας μιά ὁλόκληρη νύχτα νά προσεύχεται καί ὁ ἄλλος μονάχα πέντε λεπτά καί αὐτή ἡ προσευχή τῶν πέντε λεπτῶν νά εἶναι ἀνώτερη. Μυστήριο εἶναι αὐτό βέβαια, ἀλλά ἔτσι εἶναι. Ἀκοῦστε με παιδιά μου νά σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα. Ἕνας μοναχός βάδιζε στήν ἔρημο καί ἐκεῖ ἀπάντησε ἕναν ἄλλον μοναχό. Χαιρετίστηκαν. - Ἀπό ποῦ ἔρχεσαι; τοῦ λέει. - Ἀπό τό χωριό τάδε. - Πῶς περνᾶτε ἐκεῖ πέρα; - Ἔχουμε φοβερή ἀνομβρία, ἔχουμε στενοχώρια. - Ἔ, καί τί κάνατε; Προσευχηθήκατε; - Ναί. - Ἔβρεξε; - Δέν ἔβρεξε. - Φαίνεται, λέει, δέν θά προσευχηθήκατε ἐκτενῶς»2. Δηλαδή, ἐννοεῖ ὁ Ὅσιος, μέ ἔνταση, μέ τό ὁλοκληρωτικό αὐτό δόσιμο, πού θέλει ὁ Θεός νά ἔχουμε στήν προσευχή.

«- Ἄς κάνουμε καί μιά προσευχούλα ἐδῶ στόν Θεό νά βοηθήσει», λέει ἐκεῖνος ὁ μοναχός. «Κι ὅπως ἤτανε ἐκεῖ, ἄρχισαν νά προσεύχονται. Ἀμέσως ἦλθε ἕνα μικρό σύννεφο πού μεγάλωσε, μαύρισε, κατέβηκε κάτω καί, νά, ἔριξε πολλή βροχή! Τί ἔγινε ἐδῶ; Ἔγινε ἐκτενής προσευχή. Λίγη προσευχή ἐκάνανε καί ἔβρεξε! Ἀλλά σημασία εἶχε ἡ ἔνταση.

Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

 ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΟΛΩΝ ΣΑΣ.
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
Ο ΥΠΟΜΕΙΝΑΣ ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ.
ΑΣ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΓΑΠΗ.
ΕΥΧΕΣΘΕ ΥΠΕΡ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ.

π. Σ.

 

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Τά Ἅγια Μυστήρια- Τό Ἅγιον Βάπτισμα Β΄-Ἡ Θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη

 Οἱ θεραπευτικές τῶν μυστηρίων- Τό Ἅγιον Βάπτισμα Β΄-Ἡ Θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων, τομ. Α΄, Jean Claude Larchet, Τά πάθη-Βιβλίο «Φῶς στά Φῶτα», 4-10-2021, Αρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Σύν Θεῷ ἄν ὑπάρχουν ἐρωτήσεις παρακαλούμε στείλτε τες μας στό: AgiaTrias.erotiseis@gmail.com Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Οἱ διδασκαλίες τῶν Ἁγίων, σχετικά με τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, Ἀρχιμ.Σάββα Ἁγιορείτου 2-9-2018 .

 Οἱ διδασκαλίες τῶν Ἁγίων, σχετικά με τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, Ἀρχιμ.Σάββα Ἁγιορείτου 2-9-2018 . Ὁμιλία στήν Φινλανδία. Σεμινάριο στό Athos-Säätiön (Λάμι) 31.08.–02.09.2018

Arkkimandriitta Savvas (Kerasiotis) Pyhien opetuksia lasten kasvatuksesta - luento seminaarissa sunnuntaina 2_9_2018

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Ἀπαραίτητη ἡ μετοχή στά ἅγια Μυστήρια, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


Μελέτες στήν Φιλοκαλία

Ὁ Θεός χάρισε στούς πιστούς τά ἅγια Μυστήρια ὡς παροχεῖς τῆς θείας χάριτος. Αὐτό ἀναγνωρίζεται περίτρανα στήν Φιλοκαλία.
Τά ἅγια Μυστήρια, ὅπως τό ἅγιο Βάπτισμα-Χρίσμα, ἡ Ἱερά Ἐξομολόγηση καί ἡ Θεία Κοινωνία μᾶς λυτρώνουν ἀπό τήν δουλεία στήν ἁμαρτία, μᾶς σώζουν, μᾶς τρέφουν, μᾶς ζωογονοῦν.
Ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνθηκε διά τῆς παρακοῆς ἀπό τόν Θεό, χάνοντας τήν θεία χάρη. Ἐταλαιπωρεῖτο ὁ ἐκπεσών ἄνθρωπος στό σκότος τῆς εἰδωλολατρείας, «μά ὁ πολυέλεος Θεός», παρατηρεῖ ὁ Ἀνώνυμος φιλοκαλικός ἑρμηνευτής τοῦ «Κύριε ἐλέησον», «τόν σπλαχνίστηκε τελικά κι ἔτσι χαμήλωσε τούς οὐρανούς καί κατέβηκε στή γῆ[1] κι ἔγινε ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο· καί μέ τό πανάχραντο αἷμα Του τόν λύτρωσε ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας καί διά μέσου του ἱεροῦ Εὐαγγελίου τόν ὁδήγησε πῶς νά ζεῖ θεάρεστα. Καί, κατά τόν Θεολόγο Ἰωάννη, μᾶς ἔδωσε ἐξουσία νά γίνομε τέκνα Θεοῦ[2] καί μέ τό θεῖο βάπτισμα μᾶς ἀναγέννησε καί μᾶς ἀνέπλασε καί μέ τά ἄχραντά Του μυστήρια τρέφει καθημερινά τήν ψυχή μας καί τή ζωογονεῖ. Καί μ' ἕνα λόγο, μέ τήν ἄκρα Του σοφία βρῆκε τόν τρόπο νά μένει πάντοτε ἀχώριστος μ' ἐμᾶς κι ἐμεῖς μέ Αὐτόν, γιά νά μήν ἔχει πλέον καθόλου τόπο σ' ἐμᾶς ὁ διάβολος»[3].
Τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολόγησης ἐπίσης προβάλλεται στά φιλοκαλικά κείμενα, ὡς ἀναγκαῖο γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καί τή σωτηρία.
«Ὅποιος μισεῖ τίς ἁμαρτίες του», παρατηροῦν οἱ ἅγιοι Κάλλιστος καί Ἰγνάτιος, παραθέτοντας κείμενο τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, «τίς σταματᾶ· ὅποιος τίς ἐξομολογεῖται, θά ἐπιτύχει τήν ἄφεση. Εἶναι ἀδύνατο νά ἐλευθερωθεῖ κανείς ἀπό τήν ἕξη τῆς ἁμαρτίας, πρίν δημιουργηθεῖ μέσα του ἔχθρα ἐναντίον της· καί εἶναι ἀδύνατο νά ἐπιτύχει τή συγχώρηση, πρίν ἐξομολογηθεῖ τά ἁμαρτήματά του. Γιατί ἡ ἔχθρα αὐτή εἶναι αἰτία ἀληθινῆς ταπεινώσεως, καί ἡ ἐξομολόγηση εἶναι αἰτία κατανύξεως, ἡ ὁποία πηγάζει στήν καρδιά ἀπό τήν αἰσχύνη»[4].
Τό πόσο ἄστοχη καί ἄδικη εἶναι ἡ κατάκριση τῆς Φιλοκαλίας καί τῶν φιλοκαλικῶν Πατέρων ὡς ἀτομιστῶν καί «μή ἐκκλησιαστικῶν», περιορισμένων μόνο στήν νοερά προσευχή, εἶναι πέρα ἀπό κάθε ἀμφιβολία. Ἡ ἀναλήθεια τῆς ἀπόφανσης ὅτι «ἡ μετοχὴ στὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς (στὸ εὐχαριστιακὸ σῶμα ποὺ πραγματοποιεῖ δυναμικὰ τὸν Τριαδικὸ τρόπο τῆς ὑπάρξεως) ἀγνοεῖται ἐντελῶς στὶς σελίδες τῆς Φιλοκαλίας — δὲν ὑπάρχει οὔτε ὑπαινιγμὸς ὅτι εἶναι αὐτὴ ἡ μετοχὴ ποὺ συνιστᾶ τὴν εὐαγγελικὴ σωτηρία»[5], ἀποδεικνύεται περίτρανα ἀπό τά περί τῶν ἁγίων Μυστηρίων τοῦ Ἀνώνυμου ἑρμηνευτοῦ πού ἤδη παραθέσαμε, ὅπως καί ἀπό τά ἑπόμενα φιλοκαλικά κείμενα πού θά παρουσιάσουμε.

Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Πῶς θά ζήσουμε μέσα στόν σύγχρονο διωγμό τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀρχιμ.Σάββα Ἁγιορ.2η Συνομιλία μέ τόν π.Πέτρο Heers.


Πῶς θά ζήσουμε μέσα στόν σύγχρονο διωγμό τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορ. 2η Συνομιλία μέ τόν π. Πέτρο Heers, 8-5-2020

https://www.youtube.com/watch?v=8knPG4BkOhQ

Βλασφημία ἡ θεωρία περί μολυσμοῦ ἀπό τήν Θ Κοινωνία ἤ τήν παραμονή στόν ναό, Ἀρχιμ Σάββα Ἁγιορείτου


Βλασφημία ἡ θεωρία περί μολυσμοῦ ἀπό τήν Θ. Κοινωνία ἤ τήν παραμονή στόν ναό, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 1η Συνομιλία μέ τόν π. Πέτρο Heers, 8-5-2020

Ἡ ὑποσημείωση τοῦ Πηδαλίου ΚΗ΄ κανών Πενθέκτης , Ἀρχιμ. Σάββα Αγιορείτου


Ἡ ὑποσημείωση τοῦ Πηδαλίου (ΚΗ΄ κανών Πενθέκτης) σχετικά μέ τήν Θ. Μετάληψη καί ἡ ἑρμηνεία της, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 8-5-2020

https://www.youtube.com/watch?v=V1JpAuYxTjM

Τό φρικτό τέλος τῶν ἀναξίων ἀρχιερέων (ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγ. Παϊσίου)-Μασῶνοι ἀρχιερεῖς (Αὐγ. Καντιώτου)


1)Τό φρικτό τέλος τῶν ἀναξίων ἀρχιερέων (ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Παϊσίου), 2)Μασῶνοι ἀρχιερεῖς (Μητρ. Αὐγουστίνου Καντιώτου), 28-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Απο «Τέτρωται Ἅδης...» Κανόνας Μ. Σαββάτου, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 28-4-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου)

https://www.youtube.com/watch?v=UA4bi10_4SE&feature=youtu.be

Ὁ συνωστισμός στόν ναό δέν μολύνει τούς πιστούς-Βλάσφημη θεολογία, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


Ὁ συνωστισμός στόν ναό δέν μολύνει τούς πιστούς-Βλάσφημη θεολογία,10-5-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com Κάνετε ἐγγραφή στό κανάλι τοῦ "Κύριος Ἰησοῦς Χριστός Kyrios Ihsous Hristos" τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://www.youtube.com/channel/UCEtO

Τό χέρι τοῦ ἱερέα δέν μεταδίδει μολυσμό ἀλλά τήν Θεία Χάρη, Ἁγ.Νικολάου Βελιμίροβιτς


Τό χέρι τοῦ ἱερέα δέν μεταδίδει μολυσμό ἀλλά τήν Θεία Χάρη, Ἁγ.Νικολάου Βελιμίροβιτς, 9-5-2020

Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Γιατί ΔΕΝ κινδυνεύουμε ἀπό τήν προσκύνηση τῶν Ἀγίων εἰκόνων καί τήν παραμονή μας στό ναό. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Από την αγρυπνία «Ἐπί τῷ τόκῳ, τάς ὠδίνας φυγοῦσα...»-Θλίψεις, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορ. 7-5-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου https://www.hristospanagia.gr

ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΜΕΣῼ Α)ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΩΡΟΥ, ΚΟΛΛΥΒΩΝ, ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ, Ἤ Β)ΤΟΥ ΑΣΠΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ, Ἤ Γ) ΤΟΥ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ. (Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου)


(Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου)


ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΜΑΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ «ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ» ΗΜΩΝ:

1. Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΑΣΘΕΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕΣῼ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ; Η Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΣ ΠΥΡ-ΦΩΣ.
2. «ΘΕΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΘΕΟΙ ΜΕ ΚΑΙ ΤΡΕΦΕΙ, ΘΕΟΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΝ ΔΕ ΝΟΥΝ ΤΡΕΦΕΙ ΞΕΝΩΣ» ΛΕΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ. ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ.

3. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ Ν. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ. Στόν 15ο Ὕμνο του γράφει: "Μέλη Χριστοῦ γινόμεθα, μέλη Χριστός ἡμῶν...
καί χείρ Χριστός καί ποῦς Χριστός ἐμοῦ τοῦ παναθλίου...
ἀσχημοσύνην σώματος ὅλως μή καθορῶντες,
ἀλλ’ ὅλοι ὅλῳ σώματι Χριστῷ ὁμοιωθέντες." ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΕΟΣ ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙ ΝΟΣΟ;

4. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ «ΔΩΡΟΥ» (ΔΗΛ. ΤΗΣ Θ. ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ) ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΛΛΥΒΑ, Η ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ, ΤΟ ΑΓΙΟ ΕΛΑΙΟΝ, Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΛΥΣΜΟΥ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΚΗΝΩΝΕΙ Σ’ ΑΥΤΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΩΝ.

5. ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΗΝ Θ. ΧΑΡΗ ΔΗΛ. ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟ. ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΑΦΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ). ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΦΟΒΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ.

6. Ο ΙΕΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ «ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ». ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ. ΟΤΑΝ ΑΣΠΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΤΟΥ, ΔΗΛ. ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙ ΝΟΣΟ; «Οι άγιοι πατέρες διδάσκουν: Ένας ιερέας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει τόση δύναμη όση δεν έχουν όλοι οι λαϊκοί μαζί!»(Ἅγιος Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν σαλός, ἐκ Γεωργίας).

Τετάρτη 1 Απριλίου 2020

Πῶς ἐκδηλώνεται ὁ σαρκικός πόλεμος καί πῶς πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον του, Εὐεργετινός, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου


Πῶς ἐκδηλώνεται ὁ σαρκικός πόλεμος καί πῶς πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον του, Εὐεργετινός, 21-2-2009, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου
Ὀρθόδοξη Θεραπευτική ORTHODOXI THERAPEYTIKI
http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Ἐντονότατη διαμαρτυρία πρός τήν κυβέρνηση γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν,18-3-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἐντονότατη διαμαρτυρία πρός τήν κυβέρνηση γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν,18-3-2020, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΡΧ, ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΊΤΙΚΟΥΗΧΗΤΙΚΕΣ & ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ π.ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ EBOOKS / PDFs - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ONLINE 
ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤ. ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ PDF

Σημείωση 1:
Κλίκ στις εικόνες - Μόλις ανοίξει το αρχείο,κατεβάστε τα αρχεία PDF πατώντας 
(Λήψη - το βελάκι πάνω δεξιά στην οθόνη) - και μετά (Αποθήκευση).

Σημείωση 2:
Τα PDF είναι σε φάκελο της μορφής (ZIP) και χρειάζεται κάποιο ανάλογο πρόγραμμα υπολογιστή για να ανοίξει ο φάκελος που θα κατεβάσετε.Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα,προτείνουμε τα 2 παρακάτω δωρεάν προγράμματα:
A)PeaZip - B)7-zip (Κλίκ στα Links)

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Ἄν ξέρατε πόση εὐλογία ἔρχεται στήν Θεία Λειτουργία, τότε...


Αν ξέρατε πόση Ευλογία έρχεται στην Θεία Λειτουργία, τότε θα μαζεύατε μέχρι και την σκόνη από το πάτωμα της Εκκλησίας για να πλύνετε με αυτή το πρόσωπό σας.~ Άγιος Γαβριήλ ο διά Χριστόν σαλός.

(απο το facebook)

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

«Ἡ κατά Χριστόν ξενιτεία», Α΄ μέρος Εὐεργετινός, Τόμος Α, ὑπόθ. ιγ΄.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης            Ὑπάρχει μία ἀρετή στή μοναχική ὁρολογία πού λέγεται ξενιτεία καί σημαίνει ἡ ἀναχώρησις ἀπό τήν πατρίδα καί ἡ ἄσκησις κάπου μακριά ἀπό τούς συγγενεῖς, ἀπό τούς δικούς μας, καί γενικότερα ἀπό τόν κόσμο. Σήμερα, λοιπόν, θά ποῦμε γι’ αὐτή τήν ἀρετή καί θά δεῖτε πῶς σχετίζεται μέ ὅλους καί δέν εἶναι ἀρετή μοναχική. Ὑπάρχει ἡ 13η Ὑπόθεση στόν Εὐεργετινό, στόν Α΄ Τόμο πού μελετᾶμε, ἡ ὁποία ἔχει τόν ἑξῆς τίτλο: «Ὁ ἀποτασσόμενος πρέπει νά ξενιτεύει, περί ποίας ξενιτείας πρόκειται καί ποιά ὠφέλεια προέρχεται ἐξ αὐτῆς καί ποιοί εἶναι οἱ καταλληλότεροι τόποι πρός ἄσκηση»[1]Γιά ὅσους ἴσως εἶναι πρώτη φορά, λέμε ὅτι ὁ Εὐεργετινός εἶναι μία συλλογή, μία ἀνθολογία ἀπό Πατερικά κείμενα, τά ὁποῖα ὁδηγοῦν τόν χριστιανό, εἴτε εἶναι μοναχός εἴτε εἶναι λαϊκός, ἀπό τά πρῶτα στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς μέχρι τά πιό ὑψηλά, ἀπό τά πρῶτα σκαλοπάτια τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα μέχρι τήν κορυφή. Ἐμεῖς εἴμαστε ἀκόμα στήν ἀρχή καί μᾶς μιλάει γιά ἀποταγή καί γιά ξενιτεία.
            Προσέξτε ὅτι τήν ἴδια λέξη ἀποταγή καί ἀποτάσσομαι χρησιμοποιεῖ καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὅταν βαφτιζόμαστε: «Ἀποτάσσῃ τῷ Σατανᾷ; Ἀποτάσσομαι. Καί πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ;..». Ἑπομένως, ἡ ἀποταγή καί ἡ ξενιτεία ἀφορᾶ σέ ὅλους. Ὅλοι πρέπει νά ἀποταχθοῦμε τόν σατανᾶ, ὅλοι πρέπει νά ξενιτεύσουμε - νά ξενιτευθοῦμε, νά ἀποξενωθοῦμε ἀπό τόν σατανᾶ, ἀπό τά ἔργα τοῦ σατανᾶ, πού εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἀπό τόν διάβολο καί ἀπό τόν κόσμο, ὁ ὁποῖος «ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται»[2], εἶναι θεμελιωμένος ἐπάνω στόν διάβολο.
-           Καί θά πρέπει κι ἐμεῖς λοιπόν νά φύγουμε μακριά ἀπό τούς συγγενεῖς μας καί ἀπό τήν πατρίδα μας, ὅπως κάνουν οἱ μοναχοί;
            Καί ὄχι ὅλοι βέβαια οἱ μοναχοί, ἀλλά αὐτοί πού τό ἐπιλέγουν. Γιατί καί κάποιοι ἐπιλέγουν νά μείνουν κοντά στήν πατρίδα τους, στούς συγγενεῖς τους, ὄχι βέβαια μέσα στό σπίτι τους, ἀλλά σέ ἕνα μοναστήρι πού νά εἶναι κοντά. Ὅμως θά δεῖτε ἐδῶ, πώς οἱ ἅγιοι συμβουλεύουν τούς μοναχούς νά φεύγουν μακριά. Εἶναι πιό μεγάλος ὁ μισθός τους ἀπό τόν Θεό, γιατί δέν ἔχουν τήν ἀνθρώπινη παρηγοριά, ἀλλά ἔχουν τήν παρηγοριά τοῦ Θεοῦ.
-           Γιά ἕναν ὅμως γενικά ἁπλό χριστιανό, λαϊκό, πού ζεῖ μέσα στόν κόσμο, πῶς θά γίνει νά ἀποταχθεῖ ἀπό τόν διάβολο καί νά ξενιτεύσει γιά τόν Θεό;
            Θά πρέπει, ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή, νά ἐξέλθουμε καί νά ἀφοριστοῦμε[3] ἀπό τόν κόσμο καί τά τοῦ κόσμου τροπικά, ἐφόσον δέν μποροῦμε τοπικά. Τροπικά, δηλαδή ὁ τρόπος τῆς ζωῆς μας νά εἶναι εὐαγγελικός καί ὄχι κοσμικός. Καί ἀναγκαστικά τότε ὑπάρχει αὐτή ἡ τροπική θά λέγαμε ξενιτεία, ἡ ἀποξένωση ἐξαιτίας τοῦ διαφορετικοῦ τρόπου ζωῆς.
            Ἕναν ἐπίσης ὁλόκληρο λόγο ἔχει γιά τήν ξενιτεία ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, ὁ τρίτος λόγος, καί μᾶς δίνει κι αὐτός ἕναν ὁρισμό. «Ξενιτεία εἶναι ἡ ὁριστική ἐγκατάλειψη ὅλων ἐκείνων πού ὑπάρχουν στήν πατρίδα μας καί πού μᾶς ἐμποδίζουν νά ἐπιτύχουμε τόν εὐσεβῆ σκοπό τῆς ζωῆς μας»[4]. Ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας θά πρέπει νά εἶναι τό καθ’ ὁμοίωση.

Κυριακή 16 Ιουνίου 2019

«Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ὑπακοῆς» Εὐεργετινός Τόμ. Α΄- Ὑπόθ. ΙΘ΄.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Ἀκοῦστε τήν ὁμιλία ἐδῶ:«Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ὑπακοῆς»

            Συνεχίζουμε σήμερα, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τίς ὁμιλίες μας στή νέα χρονιά. Σήμερα εἶναι ἡ 19η Ὑπόθεσις ἀπό τό βιβλίο τοῦ Εὐεργετινοῦ, ἡ ὁποία ἔχει τόν ἑξῆς τίτλο: «Περί τοῦ ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ ὑποταγή. Ποιά ὠφέλεια προέρχεται ἀπό αὐτή καί πῶς τήν κατορθώνει ὁ ἄνθρωπος»[1]Θά πεῖτε, σήμερα ὁ ἄνθρωπος ἔχει μάθει νά ἀκούει γιά ἐλευθερία καί ὄχι γιά ὑποταγή. Βέβαια ἡ ἐλευθερία ἡ ἀληθινή ἔρχεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅπως μᾶς λέει πάλι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ «οὗ τό Πνεῦμα Κυρίου, ἐλευθερία»[2]. Ἐκεῖ πού εἶναι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, ἐκεῖ εἶναι καί ἡ ἀληθινή ἐλευθερία. Καί βλέπουμε ἀπό τήν ἱστορία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τήν ἱστορία τῶν Ἑβραίων, ὅτι ὅταν οἱ Ἑβραῖοι ἔχαναν τήν ἐν Χριστῷ, τήν ἐν Θεῷ, τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, τήν ἐλευθερία δηλαδή πού ἔρχεται μέσα ἀπό τήν καταπάτηση, τήν κατανίκηση τῶν παθῶν, τότε σκλαβωνόντουσαν καί σέ βάρβαρους λαούς εἰδωλολατρικούς. Ὅταν μετανοοῦσαν, τότε ἀπήλαυναν τήν ἐλευθερία τήν ἐθνική, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχαν τήν ἐλευθερία τήν ἠθική, τήν ἐλευθερία ἀπό τήν ἁμαρτία. Τήν ὀρθόδοξη πίστη, τήν ἐλευθερία ἀπό τήν πλάνη, ἀπό τά εἴδωλα καί ἀπό τήν εἰδωλολατρία.
            Σήμερα βλέπουμε, καί εἶναι ἐπίκαιρο τό θέμα βέβαια τώρα μέ τή Μακεδονία, ὅτι κινδυνεύουμε πάλι νά σκλαβωθοῦμε. Καί ὄχι μόνο νά χάσουμε ἐδάφη, τή Μακεδονία μας καί ὄχι μόνο.. οἱ Τοῦρκοι ἀπειλοῦνε ἐξ ἀνατολῶν, οἱ Ἀλβανοί θέλουν κι αὐτοί νά ἐπεκταθοῦν στήν Ἤπειρο, τή Θράκη μας ἐπίσης τήν ἀπειλοῦν.. ἄλλοι μάλιστα μιλᾶνε γιά αὐτονομία τῆς Κρήτης.. Ἔχουμε δηλαδή κινδύνους ἀπό παντοῦ, ἐθνικούς κινδύνους, καί τελικά κινδυνεύει νά μήν ὑπάρχει ἡ Ἑλλάδα ὡς κράτος. Θά πεῖτε, πρέπει νά ἀντιδράσουμε. Φυσικά πρέπει, καί νά ὑπερασπιστοῦμε τά δίκαια τῆς πατρίδας μας, ἀλλά ὄχι μέ τρόπο πού δέν θέλει ὁ Θεός. Ὁ ἀληθινός τρόπος, ἡ ἀληθινή ὑπεράσπιση εἶναι αὐτό πού ὑπαινιχθήκαμε, δηλαδή ἡ ἀπόκτηση τῆς ἐν Χριστῷ, τῆς ἐν Θεῷ, τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐλευθερίας. Καί τότε ὁ Θεός χαρίζει -γιατί ὁ Θεός εἶναι πού τά ρυθμίζει ὅλα- καί τήν ἐθνική ἐλευθερία, ἐφόσον κρίνει ὅτι αὐτό εἶναι γιά τό καλό μας.
            Κι ἄν σήμερα φωνάζουμε γιά τή Μακεδονία, καί καλά κάνουμε καί φωνάζουμε, θά πρέπει ὅμως νά ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ὅτι τό πρώτιστο δέν εἶναι τά χωράφια, δέν εἶναι ὁ χῶρος δηλαδή, δέν εἶναι τό ἔδαφος. Τό πρῶτο εἶναι τό ὅτι ἡ πατρίδα μας ὡς χῶρος φυλάει τήν Ὀρθοδοξία. Μέ ποιά ἔννοια; Φιλοξενεῖ πιό σωστά. Γιά νά μήν ποῦμε φιλοξενεῖται, γιατί ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πάνω ἀπ’ τήν Ἑλλάδα, ἀλλά δίνει ἔτσι μία προστασία ἀνθρώπινη καί μία ἄνεση σέ μᾶς νά ἔχουμε ἡσύχιο βίο καί ἐν ἡσύχῳ βίῳ νά λατρεύουμε τόν Θεό. Γιά σκεφτεῖτε νά ἔχουμε μία Τουρκοκρατία, μία κυριαρχία ξένων ἐδῶ πέρα, οἱ ὁποῖοι θά μᾶς ἐμποδίζουν νά κάνουμε Θεία Λειτουργία καθημερινά, νά λατρεύουμε τόν Θεό, νά κοινωνοῦμε, νά κάνουμε τόν σταυρό μας.. καί νά εἴμαστε ὑπό διωγμό ὅταν τά κάνουμε αὐτά, πόσο πιό δύσκολα θά εἶναι τά πράγματα.. Λέει ἡ Ἁγία Γραφή «ἐλασσονοῦσι ἔθνη ἁμαρτίαι»[3]. Τά ἔθνη τά ἐλαττώνουν, τά λιγοστεύουν, τά μικραίνουν καί τά ἐξαλείφουν τελικά οἱ ἁμαρτίες. Ἑπομένως, τήν ἱστορία θά πρέπει νά τή δοῦμε στήν ἀληθινή της βάση.

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Πνευματική-ἐθνική ἐλευθερία, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 18-11-2018

Πνευματική-ἐθνική ἐλευθερία, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 18-11-2018

20. Ἡ ἁγνότητα ὡς προϋπόθεση τῆς σωτηρίας, Α΄ Ἰωαν. 3, 2-3, Ἀρχιμ. Σάββα...

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (5 ΝΕΑ PDF)Απομαγνητοφωνημένες Ομιλίες - Αρχιμ. π.Σάββα Αγιορείτου
Κατεβάστε δωρεάν τις σειρές ομιλιών σε 18 αρχεία pdf 
στον παρακάτω σύνδεσμο,κάνοντας δεξί κλίκ και αποθήκευση:

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) : Για τον Κύριο Ιησού Χριστό, την ορθόδοξη Εκκλησία, και την Υπεραγία Θεοτόκο.

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019

Εἶναι προκαθορισμένο τό μέλλον μας; Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 6-5-2018

Ἡ προσήλωση στά βιωτικά Α΄μέρος_Μ. Βασιλείου_1-1-2019_Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορ...

Ἡ προσήλωση στά βιωτικά Α΄μέρος_Μ. Βασιλείου_1-1-2019_Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορ...

47.«Ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι», Ἀρχιμ. Σάββα...

Οἱ δυό λανθασμένες χρήσεις τοῦ χρόνου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 01-09-2016

«Πόσος χρόνος ἐστίν;»- Ἡ προσοχή στή διαχείρηση τοῦ χρόνου_Ἀρχ. Σάββας Ἁ...

Κυριακή 8 Απριλίου 2018

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί Χριστός Ἀνέστη!
Εἴθε ὁ νικητής τοῦ θανάτου καί δωρητής τῆς αἰώνιας ζωῆς νά μᾶς ἀξιώνει ὅλους μέ τήν Χάρη Του νά ζοῦμε αἰώνια μέσα στό ἀναστάσιμοἄκτιστο φῶς Του μέ καλή μετάνοια, πίστη, ταπείνωση, ὑπακοή καί ἀδιάλειπτη προσευχή .

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Πῶς θά σωθοῦμε-Ὁμιλίες ὀρθόδοξης κατήχησης, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Πῶς θά σωθοῦμε-Ὁμιλίες ὀρθόδοξης κατήχησης, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου, Ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες σέ 12 μέρη γιά ἐκτύπωση | Κύριος Ἰησοῦς Χριστός-Ὑπεραγία Θεοτόκος

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

«Δοκιμασίες καί Πνευματικός Ἀγώνας» Γεροντικό, Κεφάλαιο 45, Ἀρχ. Σάββας ἉγιορείτηςἈκοῦστε τήν ὁμιλία ἐδῶ:«Δοκιμασίες καί Πνευματικός Ἀγώνας»
«Δοκιμασίες καί Πνευματικός Ἀγώνας» Γεροντικό, Κεφάλαιο 45, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Τρόποι μετανοίας», Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἀκοῦστε τήν ὁμιλία ἐδῶ: «Τρόποι μετανοίας»
 «Τρόποι μετανοίας», Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: «Τρόποι μετανοίας», Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἀκοῦστε τήν ὁμιλία ἐδῶ: «Τρόποι μετανοίας»
 «Τρόποι μετανοίας», Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης