Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

Χριστούγεννα: Τό μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Χριστούγεννα: Τό μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον: "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ«Τό μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον: Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί»«Ὁ Θεός φανερώθηκε ὡς ἄνθρωπος». Δύο εἶναι οἱ πιό μεγάλες ἑορτές τῆς χ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου