Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Οἱ ἀληθινοί «ἀντιεξουσιαστές».

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Οἱ ἀληθινοί «ἀντιεξουσιαστές».: "Ζοῦμε σ’ ἕναν κόσμο ἄκοσμο μέ πλῆθος νεκρωμένες ψυχές καί ζωντανά σώματα. Τά πάθη, ὑποκινούμενα ἀπό τόν πονηρό, μᾶς κυριεύουν καί τά ἀπ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου