Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Τό ἔργο τοῦ διαβόλου καί ἡ ἀληθινή ἑνότητα τῶν χριστιανῶν...

Τό ἔργο τοῦ διαβόλου καί ἡ ἀληθινή ἑνότητα τῶν χρι...:   Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης Ὅλη ἡ προσπάθεια τοῦ διαβόλου στοχεύει στό: α)νά ἀκυρώσει τό ἔργο τοῦ Θεοῦ καί β)νά μήν φ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου