Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Λόγος εἰς τήν παραβολήν τοῦ χρεώστη τῶν μύριων ταλάντων

Λόγος εἰς τήν παραβολήν τοῦ χρεώστη τῶν μύριων ταλάντων,_Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσόστομου_mp3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου