Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

Ταπείνωση

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ταπείνωση: "«Μάθετε ἀπ΄ ἐμοῦ͵ ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ͵ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» [1] μᾶς εἶπε ὀ Κύριος. Ἡ ταπείνωση εἶν..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου