Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀνιδιοτέλεια ὡς θεραπευτικά μέσα...

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀνιδιοτέλεια ὡς θεραπευτικά μέσα...: Π. Σάββας 2011-08-13_ΠΕΡΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΔΕΙΟΤΕΛΕΙΑΣ \ Ὁ μιλία το ῦ π. Σάββα στίς 13-08-11 (Συνάξεις νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου