Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Περί εἰρήνης_2o_Ἁγίου Σιλουανοῦ_mp3

 Περί εἰρήνης_2o_Ἁγίου Σιλουανοῦ_mp3: Π. Σάββας 2012-06- 09 _Περί εἰρήνης_ 2 o_Ἁγίου Σιλουανοῦ_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 09-06-2012 (Συνάξη νέων ). Γιά νά κα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου