Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Ὁ Χριστός δέν μᾶς ζητᾶ νά ἐργαζόμαστε μέ ὡράριο, λές καί εἴμαστε τράπεζα. Δέν ἔχω χρόνο, λένε σήμερα οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι............ ΝΙΚΟΛΑΕ ΣΤΑΙΝΧΑΡΤ.

 Ὁ Χριστός δέν μᾶς ζητᾶ νά ἐργαζόμαστε μέ ὡράριο, λ...: Ο Χριστός δεν μας ζητά να  εργαζόμαστε με ωράριο, λες και είμαστε τράπεζα. Δεν έχω χρόνο, λένε σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου