Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Ψυχή (=οὐσία + ἐνέργεια). Οἱ δυνάμεις της εἶναι ὁ νοῦς, ἡ διάνοια, ἡ δόξα, ἡ φαντασία καί ἡ αἴσθηση

Ψυχή (=οὐσία + ἐνέργεια). Οἱ δυνάμεις της εἶναι  ...: Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 4. Ψυχή (=οὐσία + ἐνέργεια). Οἱ δυνάμεις της εἶναι ὁ νοῦς, ἡ διάνοια, ἡ δόξα, ἡ φαντασία κ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου