Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Ὁ ἀσθενής ἄνθρωπος καί τά μέσα τῆς θεραπείας.α'μέρος...

 Ὁ ἀσθενής ἄνθρωπος καί τά μέσα τῆς θεραπείας.α'μέρος...: Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ Γ΄ Ὁ ἀ σθενής ἄ νθρωπος καί τά μέσα τ ῆ ς θεραπείας. Ὁ ἀ σθενής ἀ νθρωπος Ὁ ἀσθε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου