Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Ἡ βεβαιότης ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου - Νέες ταυτότητες. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Ἡ βεβαιότης ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου - Νέες ταυτότητες...: Ἡ βεβαιότης ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου - Νέες ταυτότητες Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου