Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Δέν πολεμᾶμε τό κακό. Στρεφόμαστε πρός τόν Χριστό....

Δέν πολεμᾶμε τό κακό. Στρεφόμαστε πρός τόν Χριστό....: Γέρων Πορφύριος Ἁγιορείτης © Ἱερό Ἡσυχαστήριο «Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ-Ἐμμαούς», Ἅγιος Βασίλειος Λαγκαδᾶ Δέν πολεμᾶμε τό κακό. Σ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου