Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

«Ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ».(Ἁγίου Μακαρίου Ἐπ. Κορίνθου, Ἑρμηνεία στό «Πάτερ Ἡμῶν»)

 «Ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ».(Ἁγίου Μακαρίου ...: «Ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ» Πονηρὸς κυρίως, ἀδελφοί μου, εἶναι αὐτὸς ὁ διάβολος, διότι εἶναι αἴτιος καὶ γεννήτορας κάθε ἁμαρτία...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου