Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Ἡ καταπολέμηση τῆς ἐπιθυμίας νά μᾶς ἀγαποῦν.

 Ἡ καταπολέμηση τῆς ἐπιθυμίας νά μᾶς ἀγαποῦν.: Γιά νά ταπεινωθοῦμε θά πρέπει νά καταπολεμήσουμε τήν ἐπιθυμία νά μᾶς ἀγαποῦν καί νά μᾶς ἀποδέχονται. Ὅταν θέλουμε νά μᾶς ἀγαποῦν φα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου