Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Ἡ ὑπομονή, ὁ σωματικός κόπος καί οἱ μετάνοιες

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἡ ὑπομονή, ὁ σωματικός κόπος καί οἱ μετάνοιες: Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 1. Ὑπομονή. Ὁ Γέροντας Πορφύριος τόνιζε τήν σπουδαιότητα τῆς ὕπαρξης...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου