Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Λογισμοὶ (Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης)

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Λογισμοὶ (Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης): Λογισμοὶ Ἀκάθαρτοι Ἀκοῦστε, ἄπιστοι! Οἱ ἀκάθαρτοι, πονηροὶ καὶ βλάσφημοι λογισμοὶ δὲν εἶναι προϊὸν τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἀλλὰ τοὺ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου