Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ἡ ἀπομάκρυνση τῆς δυσαρέσκειας μεταξύ τῶν συζύγων....

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἡ ἀπομάκρυνση τῆς δυσαρέσκειας μεταξύ τῶν συζύγων....: Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ. Ὁ ἱερός Πατήρ, ὁ μέγας Παιδαγωγός Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, δίνει μία πολ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου