Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Ἡ Ἐκκλησία καί ὁ μοναχισμός

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἡ Ἐκκλησία καί ὁ μοναχισμός: ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΦΩΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ Οἱ χριστιανοί (μοναχοί καί λαϊκοί) μέ τή ζωή τους ἐντάσσονται στή σωτήρια βουλή τοῦ Θεοῦ καί ἐκπληρώνεται σ’ αὐ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου