Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Ὁ ἀόρατος κόσμος τῶν ἀγγέλων. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος...

 Ὁ ἀόρατος κόσμος τῶν ἀγγέλων. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος...: Ὁ ἀόρατος κόσμος τῶν ἀγγέλων    (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης Ακούσατε, ἀγαπητοί μου, πρὸ ὀλίγου τὸ «Πιστεύω». Εἶνε δώδε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου