Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Προσευχὴ ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Κληρικῶν

Προσευχὴ ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Κληρικῶν: Ὑ π ὸ το ῦ μακαριστο ῦ π. Ἐ πιφανίου Θεοδωροπούλου   Κύριε ὁ Θε ὸ ς ἡ μ ῶ ν, ὁ μέγας κα ὶ φοβερ ὸ ς κα ὶ ἔ νδοξος, ὁ φ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου