Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Ἅγιος Ἰωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης, ὁ Αὐτοκράτορας τ...

Ἅγιος Ἰωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης, ὁ Αὐτοκράτορας τ...:   Η ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή Βυζαντινής έχει αναδείξει σπουδαίες προσωπικότητες, οι οποίες με το ισχυρό φρόνημ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου