Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Μητέρα Πρόσεχε! Τά θεμέλια τῆς ἀγωγῆς

 Μητέρα Πρόσεχε! Τά θεμέλια τῆς ἀγωγῆς:   ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΧΕ! ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ἐπισκ. Εἰρηναίου) Ἐξηγήσαμε ἤδη, ὅτι ἡ χριστιανική ἀγωγή τῶν παιδιῶν πρέπει ν’ ἀρχίζ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου