Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Ενέργειες με σύνεση και αγάπη

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ενέργειες με σύνεση και αγάπη: "Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου «Ενέργειες με σύνεση και αγάπη» «Εργασία στον εαυτό µας» Εάν θέλης να βοηθήσης την Εκκλησία, είναι καλύ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου