Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Ἡ ταπείνωση ὡς προϋπόθεση τῆς ὑπακοῆς Γ' (mp3)

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἡ ταπείνωση ὡς προϋπόθεση τῆς ὑπακοῆς Γ' (mp3): "Π. Σάββας 2008-03-02 Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ_3 Ὁ μιλία το ῦ π. Σάββα στίς 2-03-08 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου