Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Ἡ κακοπάθεια ὡς μίμηση τοῦ Κυρίου

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἡ κακοπάθεια ὡς μίμηση τοῦ Κυρίου: " Ἡ ἑκούσια κακοπάθεια εἶναι μίμηση τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου. Ὁ Κύριος κακοπαθοῦσε ἑκούσια ἀπό τήν πρώτη μέχρι τήν τελευταία στιγμή τῆς ζωῆς Του..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου