Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς μετάνοιας καί οἱ καρποί της (mp3...

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς μετάνοιας καί οἱ καρποί της (mp3...: "04.Π. Σάββας 2011-06-23_ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ Ὁ μιλία το ῦ π. Σάββα στίς 23-06-11 (Συνάξεις Καλοκαιριοῦ 201..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου