Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Διαλογισμός (ή αυθυποβολή και αυτοΰπνωση)

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Διαλογισμός (ή αυθυποβολή και αυτοΰπνωση): "Τελικά τι είναι ο διαλογισμός; ΥΠΝΩΣΗ . Πως τον διδάσκουν; Ενώ υπάρχουν πολλές τεχνικές και μέθοδοι για τον διαλογισμό, τελικά όλες κα..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου