Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Ἐμπιστοσύνη στή Θεία Πρόνοια καί Κατάθλιψη

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἐμπιστοσύνη στή Θεία Πρόνοια καί Κατάθλιψη: "Ἐμπιστοσύνη στήν Θεία Ἀγάπη καί στή Θεία Πρόνοια Ἡ ἐμπιστοσύνη στήν Θεία Πρόνοια ὄχι μόνο διώχνει τήν διαβολική ἀκηδία-κατάθλιψη πού παρ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου