Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Τρόποι ἀπόκτησης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (mp3)

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Τρόποι ἀπόκτησης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (mp3): "Π. Σάββας 2011-06-26_ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ_ΑΓ. ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ Ὁ μιλία το ῦ π. Σάββα στίς 26-06-11 (Συνάξεις Οἰκογενει..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου